GEMEENTE BERGEN – Kerken Solidair mocht het afgelopen jaar 240 medeburgers, die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, een eindejaarsuitkering van 70 euro verstrekken.

Met medewerking van de sociale dienst, kerkendonateurs en instellingen werd dit bedrag opgebracht. Een zeer welkome gift tijdens deze feestmaand vooral voor gezinnen met kinderen, zij merken nog niets van een toenemende welvaart.

Daarom vraagt het actiecomité van Kerken Solidair aandacht voor deze kwetsbare groep medeburgers, want zij horen er ook bij in de gemeente Bergen.

Het comité hoopt daarom op voldoende steun om de activiteiten te doen slagen. Een bijdrage storten kan op rekening: NL43 INGB 0000223801 tnv. Actiecomite armekant van Nederland afdeling Bergen NH