BERGEN – De provincie voert in september en oktober 2013 groot onderhoud aan de Herenweg vanaf de rotonde bij de Eeuwigelaan tot aan Het Woud

Tussen maandag 30 september en zaterdag 12 oktober verwijdert en vernieuwt de aannemer de totale asfalt laag van de Herenweg.
Doorgaand verkeer over de Herenweg is in deze periode niet mogelijk.
De buurtbus en overig autoverkeer volgen een omleidingsroute. Brommers en fietsers kunnen de gewone route over het fietspad volgen.

Geef een reactie