ALKMAAR Het AZ-stadion is vanaf dinsdag nu ook officieel een plaats waar les wordt gegeven.
Playing for Succes Leercentrum heet het programma.

AZ, gemeente Alkmaar en 71 scholen voor primair en voortgezet onderwijs uit de regio Alkmaar zijn bij het lesprogramma betrokken.

Het naschoolse programma is bedoeld voor kinderen en jongeren van 9 tot 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen op school minder presteren dan van ze wordt verwacht.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere ambiance van het AZ- stadion leiden tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties op school.

Geef een reactie