BERGEN – Een volle Ruïnekerk in Bergen en veel informatie over het plan om te bouwen op het Plein in het centrum van het dorp. De Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) hield maandagavond over dit onderwerpeen Buitengewone Algemene Openbare Ledenvergadering die voor iedereen was te bezoeken.

De BBC, met 280 leden, staat niet afwijzend tegenover bebouwing op het plein, maar maakt bezwaar tegen de volgens de vereniging te brede en hoge gebouwen. De vereniging vreest voor een te klein plein en dat is volgens BBC nou juist niet de bedoeling.

BBC sprak over de aanpak van de zienswijzen die iedereen bij de gemeente Bergen tot uiterlijk 12 augustus kan indienen. Twee ontwerpbesluiten voor het Dorpsplein Bergen liggen ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen (reacties) worden ingediend. Een zienswijze kan positief of negatief zijn. De gemeenteraad komt uiteindelijk met een oordeel. Ook juridische ondersteuning en andere acties van BBC kwamen aan de orde tijdens de vergadering. Het publiek reageerde hierop en stelde vragen.

Wethouder Briët: ‘Minder reden tot zorg’

Wethouder Ernest Briët was niet aanwezig tijdens de vergadering omdat hij niet is uitgenodigd. Hij reageert nu niet op de argumenten van BBC en legt uit waarom. “We zijn bezig om de procedurefouten die in de aanloop van het maken van de plannen zijn gemaakt – en die de Raad van State (hoogste bestuursrechter, red.) zijn vastgesteld – te repareren. Dat is gebeurt door het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad. Nu is het niet meer aan mij om daar iets van te vinden.”

“Maar persoonlijk vind ik dat de plannen die voorliggen in lijn zijn met de door de gemeenteraad eerder vastgestelde Structuurvisie en Beeldkwaliteitsplan. Dus ik heb zelf het gevoel dat er minder reden zou zijn voor zorg dan de zorgen die ik op dit moment zie bij de BBC.”

RTV80 TV was aanwezig bij de vergadering en sprak met BBC-voorzitter Marten Nijdam, bezoekers van de vergadering en wethouder Ernest Briët.