GEMEENTE BERGEN – Een gezonde financiële positie is het uitgangspunt voor de programmabegroting van 2017-2020. “Het beeld van deze begroting is voor 2017 positief en vanaf 2018 is er structureel voldoende saldo”, aldus wethouder Financiën Hugo Snabilie.

De lokale lasten blijven zo laag mogelijk, de meerjarenbegroting positief en de netto schuldquote blijft zo laag mogelijk. De OZB, afvalstoffenheffing en parkeergelden worden in 2017 niet verhoogd. Alleen de rioolheffing stijgt met slechts 0,5 procent.

Dat komt neer op 2 euro per jaar per huishouden. Verder wordt de hondenbelasting met ingang van 2017 afgeschaft.

In 2017 wordt geld besteed aan de verdere ontwikkeling van de sociale teams, het aanpassen en vernieuwen van verouderde riolering en wegen en de realisatie van een nieuwe vergaderlocatie voor de raad bij multifunctioneel centrum De Beeck.

Ook is het verder ontwikkelen van plannen in verschillende kernen opgenomen in de begroting.

Het gaat dan onder andere om een impuls voor de centra van Bergen en Schoorl en het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. De begroting voor 2017 en verdere jaren laat een positief saldo zien.

Dat biedt ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken waarmee nog geen rekening is gehouden. De gemeenteraad moet hierover nog besluiten of er kan nog geen concreet bedrag kan worden genoemd.

Dit betreft bijvoorbeeld de fusie van de Egmondse voetbalclubs, de huisvesting van vergunninghouders en het verbeteren van de veiligheid van de kruising van de N9 met de Kogendijk.

De begroting is op 20 september door het college vastgesteld. Deze wordt op 6 oktober besproken door de Algemene Raadscommissie en op 27 oktober in de gemeenteraad.

Geef een reactie