CAMPERDUIN Gedeputeerde Staten hebben het beheerplan in ontwerp vastgesteld voor Natura 2000-gebied Abtskolk & de Putten.

Het gebied tussen Bergen en Schagen is een leefgebied voor beschermde vogels, zoals de dwerggans.

Het beheerplan maakt helder hoe het leefgebied wordt beschermd. Omdat de condities goed zijn, hoeven er geen maatregelen getroffen te worden.
Ook is duidelijk dat bestaande activiteiten, zoals de reguliere agrarische activiteiten, door kunnen gaan.

Als ook de rijksoverheid het beheerplan heeft vastgesteld, wordt het ter inzage gelegd.

Om het plan toe te lichten, organiseert de provincie voorafgaand aan de inspraakperiode op 7 november in strandpaviljoen Struin te Camperduinen.

Geef een reactie