BERGEN NH – De Bergense politieke partij Behoorlijk Bestuur Bergen integreert in de nieuwe partij in oprichting die volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen. Dat laat BBB-fractievoorzitter Koos Bruin weten.

“We denken dat we op deze wijze onze doelen beter bereiken. Hét hoofditem van de nieuwe partij (i.o.) is bestuurlijke vernieuwing, een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda van Behoorlijk Bestuur Bergen staat. We willen werken aan het verbeteren van de relaties met de inwoners van onze dorpen. We willen in continue/blijvende dialoog gaan met nwoners. Echte participatie, die resulteert in politieke besluitvorming.”

Partij i.o. voor het einde van dit jaar met een concreet en gemotiveerd verkiezingsprogramma naar buiten trede. aldus Bruin. “Een programma dat is gebouwd op de prioriteiten, ideeën, wensen en behoeften van alle inwoners (en ondernemers) van onze dorpen.” Een onderwerp in het verkiezingsprogramma is het behoud van de dennenbossen in de duinen van Schoorl.

Koos Bruin laat weten een van de kandidaat-raadsleden te worden voor de Partij i.o. Eerder werd bekend dat Jan Houtenbos (oud-VVD-wethouder van de gemeente Bergen) beschikbaar is als kandidaat raadslid of voor andere functies.

Initiatiefnemer Henk Borst, namens de Partij i.o.: “We zijn zeer verheugd met de komst van Koos Bruin en zien in hem een voorvechter van transparant bestuur. Met Koos aan onze zijde gaan we de bestuurlijke omslag maken. We beginnen met het inventariseren van de grote dossiers, samen met de inwoners. Hun ideeën en prioriteiten zijn
leidend. Vervolgens gaan we op zoek naar logische marsroute, in een open en inhoudelijke discussie, raads-breed. Daarbij communiceren we elke stap in het proces transparant en duidelijk. Dan pas willen we besluiten nemen. Onze inwoners verdienen een verstandig bestuur.”

(Foto: Archief RTV80).

ByEvert