BERGEN/ DEN HAAG – Wethouder Erik Bekkering bezoekt dinsdag de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer in Den Haag. Namens het college van Bergen gaat hij daar een petitie aanbieden over motorenoverlast. De petitie is ook ondertekend door de colleges van Bloemendaal en Krimpenerwaard.

De petitie volgt op een conferentie eind 2021 waarbij vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten samen nadachten over mogelijke oplossingen voor de bestrijding van geluidsoverlast van motorvoertuigen. Het betreft hier met name geluidsoverlast van motoren.

De gemeente Bergen had het intiatief genomen voor deze samenwerking. Hieraan vooraf stuurde het college aan de minister van Infrastructuur en de commissaris van de Europese Commissie een aantal brieven over geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Geluidsemmissienormen

In de petitie schetsen de colleges nogmaals de oorzaken van geluidsoverlast en gaan ze in op het ontbreken van een uitgebreid handhavingsinstrumentarium. Ze vragen om versneld een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het koppelen van geluidsemmissienormen aan motorvoertuigen en deze ook bij een Apk-keuring te toetsen. Daarnaast vragen ze om een Apk in te voeren voor motoren.

‘Onze verantwoordelijkheid’

Wethouder Erik Bekkering: “Met de hierin gevraagde oplossingsrichtingen, zetten wij stappen richting structurele oplossingen om geluidsoverlast door motorvoertuigen te bestrijden. Dat is waar onze inwoners, ondernemers en bezoekers behoefte aan hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit ook werkelijkheid wordt.”

“Met ons verzoek aan de commissie proberen wij te komen tot invoering van eenduidige maatregelen. Iedereen is gebaat bij duidelijke wettelijke kaders die snel worden ingevoerd.”

De wethouder is tevreden met de samenwerking met de collega-bestuurders van Bloemendaal en Krimpenerwaard. “Door krachten te bundelen en samen op te trekken kunnen wij duidelijker het signaal afgeven dat er iets moet worden gedaan aan geluidsoverlast door motorvoertuigen.”