BERGEN – Over het belparkeren heeft de gemeente Bergen de laatste tijd verschillende klachten ontvangen. Veel belparkeerders gebruiken smartphones met een GPS-functie.

Bij het aanmelden voor belparkeren wordt dan door het GPS-systeem de gebiedscode automatisch ingevuld.

Maar het blijkt dat een GPS niet 100% nauwkeurig is en dat de app’s van belparkeeraanbieders hier onvoldoende op zijn ingericht.

Met als gevolg dat de bezoeker bij de parkeercontrole een bekeuring krijgt omdat hij zich voor de verkeerde zone heeft aangemeld.

Deze situaties doen zich voor in de ‘grensgebieden’ van de diverse parkeerzones, met name bij overgangen tussen kort- en langparkeerzones leidt dit soms tot onverwachte bekeuringen voor parkeerders.

Om deze problemen te voorkomen adviseert de gemeent Bergen u met klem, voordat u zich definitief aanmeldt, goed te controleren of bij aanmelding de juiste gebiedscode wordt gebruikt.

Zo niet, dan kunt u de gebiedscode handmatig aanpassen. Voor het goed aanmelden is en blijft degene die parkeert zelf verantwoordelijk. Op de aanbieders van het belparkeren is al aangedrongen om de app’s aan te passen om dit probleem op te lossen.

Geef een reactie