BERGEN: 1 november 2019

Akkoord over beperking boskap Schoorl

De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten dat 94% van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan. Om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen, blijft kap van bos noodzakelijk. Staatbosbeheer vraagt deze week de vergunning aan.

Herstel van dit Natura 2000-gebied is nodig om de unieke planten en dieren te behouden en terug te laten keren.

Dit gebeurt door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen) en lokale bomenkap.
Met name de bomenkap zorgde de afgelopen periode voor onrust.

Met het besluit om het Baaknolbos in principe niet te kappen, is de overtuiging dat zowel de ecologische doelen als de zorgen vanuit de omgeving een plek krijgen.

Daarnaast is toegezegd bij de uitwerking van de maatregelen rekening te houden met de locatie van strandtent Paal 29 en de begaanbaarheid van fiets- en wandelpaden in het gebied.

Wethouder Klaas Valkering:
“Over de kap in de Schoorlse Duinen is al tot op Europees niveau besloten. Als gemeente hebben we hierin maar heel weinig invloed. Dat het, door stevig maar constructief onderhandelen, gelukt is om akkoord te bereiken over het beperken van de boskap is een resultaat waar we trots op mogen zijn.’’

Baaknolbos
De kap van het Baaknolbos was onderdeel van de vervolgfasen met herstelmaatregelen die na 2021 plaats zou vinden in het duingebied.

De provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer benadrukken hun uiterste best te doen om, eventueel met behulp van alternatieve maatregelen, mét behoud van dit bos, de Natura 2000-doelen te behalen.
Als de komende jaren niet uit de natuurmonitoring blijkt dat kap écht nodig is, blijft het bos dus bestaan.
Ook het participatieplatform Schoorlse Duinen, dat bestaat uit betrokkenen uit de omgeving, is positief over dit besluit.

Staatsbosbeheer vraagt deze week een vergunning aan.