BERGEN – De gemeente Bergen gaat akkoord met de tijdelijke verhuizing van de Berger Scholengemeenschap (BSG) naar het voormalige onderkomen van de Mytylschool aan de Oudtburghweg. Hiervoor is ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad besloot hiertoe gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Het tijdelijke onderkomen is nodig om het BSG gebouw aan de Rondelaan te kunnen renoveren. De opknapbeurt van het schoolgebouw moet na de kerstvakantie van 2024 gereed zijn. Daarnaast dient de voormalige Mytylschool gereed te worden gemaakt voor de leerlingen en het personeel.

Het gebouw behoeft aanpassingen. En omdat de Mytylschool te klein is voor het aantal leerlingen, komen er 23 units bij. Verder zijn nodig glasvezelverbindingen, een ICT netwerk en accu’s voor aanvullende stroomvoorziening.

Alle fracties gingen akkoord met het voorstel maar vinden het bedrag van 2,6 miljoen euro fors. Ook spraken sommige fracties over tekortschietende participatie met buurtbewoners.

‘Het kon niet anders’

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman en Ernst Briët trokken zich die kritiek aan. Ze vinden dat het gelopen proces en het tempo geen schoonheidsprijs verdiend maar benadrukken dat het in dit geval niet anders kon.

Pas in december werd duidelijk dat de Mytylschool leeg zou komen te staan door een verhuizing naar Heerhugowaard. Het was kort dag voor alternatieve berekeningen en overleg met buurtbewoners en andere belanghebbenden – zij kregen slechts informeel de informatie van de gemeente.

Desondanks kondigden ze aan dat maandag de gebiedsregisseur en buurtbewoners om tafel gaan om te bezien hoe het proces beter had gekund.

‘Geen motie met prijsplafond’

Wiesehahn-Vrijman noemt de verhuislocatie op dit moment de beste optie met daarbij de beste deal die de gemeente nu kan maken. Hij vertrouwt erop dat het gereserveerde geld voldoende is voor de tijdelijke huisvesting en bekijkt of de kosten van de benodigde accu’s omlaag kunnen.

CDA, Ons Dorp en D66 hadden eerder tijdens de vergadering in een motie voorgesteld om vast te leggen niet méér dan het gevraagde geldbedrag neer te leggen indien in de toekomst méér geld nodig zou zijn. Een prijsplafond zou nodig zijn. Maar na het verhaal van de wethouders trokken de drie fracties hun motie in.

Verkeersveiligheid

Op de vraag van Fractie Bruin naar de verkeersveiligheid liet wethouder Ernest Briët weten dat het gebied goed en veilig is te ontsluiten, ook in combinatie met bouwwerkzaamheden op het voormalige BSV-terrein.

Hij zegt dat goed wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast. Dat wil de wethouder met vertegenwoordigers van de buurt vastleggen in een convenant. In april komen er twee bijeenkomsten met omwonenden en andere betrokkenen over de ontsluiting.

(Foto: Carolien Hensbergen).