BERGEN NH – Raad stemt in met Cultuurnota en gemeentelijk kunstdepot.

De gemeenteraad van Bergen heeft donderdagavond 8 april ingestemd met de nieuwe Cultuurnota ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats’.
Wethouder Antoine Tromp is zeer content met de uitkomst: “In het nieuwe cultuurbeleid ligt de focus op het maken en zichtbaar maken van kunst.

Uit gesprekken die we voor de nota voerden met inwoners en het cultuurveld kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit en die wordt hiermee geborgd.”