BERGEN NH – Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag, dinsdag 13 december, negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken. Dat zijn vijf gebieden méér dan vorig jaar. Het verbod geldt van 31 december 2022 18:00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur.

Toegevoegd aan de vuurwervrije gebieden zijn dit jaar de Boonakkersteeg, De Krijt en de Kloosterweg in Egmond-Binnen. Op deze plekken leidde het afsteken van vuurwerk tijdens en voor de jaarwisseling tot grote schades of droeg het bij aan een toenemend gevoel van onveiligheid bij bewoners, ondernemers en bezoekers, benadrukt burgemeester Lars Voskuil.

Ook geldt er een vuurwerkverbod bij het Winkelmanplantsoen in Egmond aan Zee en bij de Doelen in Egmond-Binnen. Volgens de gemeente omdat hier bij de afgelopen jaarwisselingen het dierenwelzijn ernstig werd aangetast. De Woudhoeve heeft zelf al een aantal jaren geleden een vuurwerkverbod ingesteld. Bezoekers komen speciaal naar dit recreatiepark vanwege het vuurwerkverbod op het park.

Andere locaties

Eerder waren er vier vuurwerkvrije gebieden in de gemeente Bergen. Dat waren het Pompplein in Egmond aan Zee, het Roode Leeuwplein in Schoorl, een zone van vijftig meter rond het Hertenkamp in Bergen centrum en een zone van vijftig meter rond recreatiepark De Woudhoeve. Op deze locaties geldt wederom een vuurwerkverbod. Op het Pompplein is daarnaast cameratoezicht, net als voorgaande jaren.

‘Last van knallend vuurwerk’

“We wensen iedereen een fijne jaarwisseling, daarom hebben we besloten om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden op verzoek van omwonenden of omdat dieren in bepaalde gebieden erg veel last hebben van knallend vuurwerk”, aldus Voskuil.

Geen algeheel vuurwerkverbod

Eerder liet de gemeenteraad van Bergen onderzoek doen naar de wenselijkheid, gevolgen en effecten van een permanent vuurwerkverbod. Daaruit bleek dat er onvoldoende draagvlak is onder de inwoners voor een algeheel vuurwerkverbod. “Mijn verzoek is wel om ten alle tijden rekening met andere mensen en dieren te houden”, zegt de burgemeester.

De komende weken besteedt de gemeente in de Gemeentekrant, op de gemeentelijke website en sociale media aandacht aan vuurwerk. Buiten de aangewezen periode is het sowieso verboden om vuurwerk af te steken.