EGMOND-BINNEN/ SCHOORL – Het COA gaat van 1 oktober tot uiterlijk 1 februari dertig alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen in groepsaccommodatie Broekakkers aan de Noordvelderweg in Egmond-Binnen. Daarna biedt het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl voor maximaal tien jaar onderdak aan de asielzoekers. Het betreft in Schoorl een grotere groep mensen, namelijk 55 jongeren.

communicatieadviseur Heleen Slob van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos Bakker. (Foto: RTV80).

Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos Bakker en communicatieadviseur Heleen Slob van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) informeerden de lokale pers woensdagmiddag over dit onderwerp, maar de twee collegeleden vroegen vriendelijk om het bericht pas te publiceren nadat omwonenden donderdag per brief op de hoogte zouden zijn gebracht.

Uitsluitend meisjes

De vluchtelingen zijn meisjes in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar die uit landen buiten de Europese Unie zijn gevlucht zonder ouders of een andere personen die het gezag over hen hebben. Volgens Slob betreft het jongeren uit oorlogslanden zoals Syrië. Zij komen naar Bergen vanuit andere opvangplekken in Nederland, zoals Ter Apel. Officieel worden de gevluchte jongeren alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) genoemd.

Voskuil laat desgevraagd weten dat de afspraken om asielzoekers op de twee locaties op te vangen een besluit is van de eigenaren van de accomodaties en het COA. “De gemeente heeft hierover geen zeggenschap.” Maar dát voor de gemeente Bergen geen issue. Voskuil: “We zijn er niet op te tegen.”

De gemeente laat weten dat de asielzoekers vier maanden in Egmond-Binnen verblijven en daarna vijf jaar in Schoorl, met een optie om deze periode met vijf jaar te verlengen.

‘Voortdurend op zoek’

De burgemeester noemt de maatregel hard nodig: er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders en het COA zoekt voortdurend naar opvangplekken. Verder neemt het college de noodkreet van onder andere de staatssecretaris en de Kinderombudsman uiterste serieus.

“Er is te weinig opvangcapaciteit voor deze kwetsbare groep die op de vlucht is voor dood en verderf, waardoor ze het risico lopen dat ze geen bed, bescherming en begeleiding hebben.”

Verder zorgt niet de gemeente maar het COA voor de huisvesting en begeleiding van de asielzoekers. “Hierbij horen gezondheidszorg, dagbesteding – zoals fietsles – en begeleiding naar goed onderwijs”, aldus Slob. 

De gemeente is verantwoordelijk voor goede communicatie richting de inwoners. Voskuil: “Ik begrijp dat dit gevoelig kan liggen in de gemeenschap. We moeten zorgen van mensen dan ook serieus nemen en ervoor zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven. Verder willen we inwoners vroegtijdig informeren door hen bijvoorbeeld te laten weten waar ze terechtkunnen voor zorgen, klachten en andere opmerkingen. Zo wordt hiervoor een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen.”

‘Sociale gemeente’

De burgemeester vertrouwt op een goed verblijf en begrip van de inwoners. Hij verwijst naar goede ervaringen met de opvang van amv’s in woongroepen in andere gemeenten in Nederland en kijkt vol lof terug op de crisisnoodopvang in 2022 op de voormalige voetbalvelden van BSV in Bergen.

“De meest gestelde vraag was toen: waarom mogen ze niet langer blijven? En tientallen vrijwilligers zetten zich in. Dat waren er zelf teveel, voor sommigen was er weinig te doen. Bergen is dus een sociale gemeente met inwoners die mensen in een hachelijke positie willen helpen.”

Accommodatie niet voor jongens én meisjes

Slob noemt het bijzonder dat het uitsluitend meisjes betreft, omdat het veel  vaker gaat om alleen reizende jongens. Maar de keuze om uitsluitend meisjes in de twee accommodaties te plaatsen is uit te leggen.

Slob: “Normaal gesproken leven jongens en meisjes onder één dak in aparte ruimtes. Maar deze accommodatie leent zich er niet voor om ook jongens hier te plaatsen, omdat de jongens en meisjes dan te dicht op elkaar zitten. Er zijn geen gescheiden afdelingen.”

Voordat de asielzoekers hun intrek kunnen nemen in Broekakkers, zijn kleine aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. Als de vluchtelingen na hun verblijf naar Schoorl verhuizen, wordt Broekakkers beschikbaar voor de opvang van 55 Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Daarna wordt onderzocht of statushouders een onderkomen kunnen krijgen in woonunits op het achterterrein. Hiervoor is dan wel een omgevingsvergunning vereist.

Verbouwing

Klein Zwitserland is nog niet geschikt gemaakt als opvanglocatie per 1 februari. Hiervoor is een verbouwing noodzakelijk. Roos-Bakker: “Het gaat om een interne verbouwing, dus het gebouw wordt niet groter. Dat zou ingewikkeld worden in het kader van het groen en stikstof.” De verbouwing gaat naar verwachting zes maanden duren. Het COA betaalt de kosten van de aanpassingen aan de twee gebouwen. “We hopen dat zij zich hier thuis gaan voelen, ook al is het voor een korte periode”, aldus Voskuil.

(Bron foto: Klein Zwitserland).

Bewonersavonden

De gemeente Bergen organiseert twee informatieavonden. De eerste vindt plaats op 11 september in dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen. De volgende locatie is de dorpskerk in Schoorl, hier zijn bewoners welkom op 25 september.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen de aanwezigen hun vragen kenbaar maken of hun zorgen of aandachtspunten bespreken. Ook kunnen zij hun ideeën spuien om bijvoorbeeld een goed contact met de nieuwe buurtgenoten met de rest van de buurt te bewerkstelligen. Beide informatieavonden beginnen om 19.00 uur.

Bron foto: groepsaccommodatie Broekakkers.