BERGEN NH – De gemeente Bergen is met een rapportcijfer 8,48 de best gewaardeerde gemeente van Nederland, blijkt uit een buurtonderzoek van Nextdoor.

Het onderzoek, uitgevoerd in meer dan 222 gemeenten en in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit der Sociale Wetenschappen), richtte zich op zes thema’s.

Dit zijn het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen.

Algemene vooruitgang

De inwoners van de gemeente Bergen hebben onder andere een goede indruk van de algemene vooruitgang of verbetering. Slechts 3% geeft aan zich overdag soms of vaak onveilig te voelen in de buurt. ‘s Avonds geldt dit voor 8% van de inwoners van de gemeente Bergen. In de rest van Nederland voelt 12% zich overdag vaak of soms onveilig. Het percentage voor ‘s avonds ligt op 24%.

Rondhangende jongeren, ongure types, criminaliteit

Rondhangende jongeren, ongure types, criminaliteit (74,0%) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5%) zijn voor Nederlanders de twee meest voorkomende redenen voor een onveilig gevoel in de buurt.