BERGEN NH – Inwoners van de gemeente Bergen die huishoudelijke ondersteuning ontvangen uit de Wmo hebben meer keuzevrijheid gekregen. Op 1 maart zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders. Ongeveer 700 inwoners uit Bergen maken hiervan momenteel gebruik.

De meesten cliënten ontvingen een vorm van huishoudelijke hulp die de gemeente Bergen schoonmaakondersteuning noemt. Al deze inwoners ontvingen een brief, omdat zij nu te maken hebben met het nieuwe maatwerkproduct Huishoudelijke Ondersteuning.

‘Geen bezuinigingen’

De gemeente Bergen heeft ingezet op continuïteit van de hulp, laat wethouder Antoine Tromp weten. Hij meldt dat de tarieven die de gemeente betaalt blijven meestijgen met de cao van de branche. Ook wil de gemeente Bergen het werk inhoudelijk aantrekkelijker maken voor de medewerkers, voor nu en voor de toekomst. Tromp: “Want de vraag naar huishoudelijke ondersteuning zal blijven toenemen in onze dorpen, omdat het aantal ouderen blijft stijgen.” In tegenstelling tot sommige berichten in de media, is geen sprake van bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteuning, laat de wethouder weten. “De gemeenteraad van Bergen heeft dit ook duidelijk besloten. Het budget zal jaarlijks blijven toenemen.”

‘Foutief aantal minuten in brieven’

De wethouder laat weten dat in de brieven aan een deel van de cliënten een foutief aantal minuten is vermeld. Tromp: “Dat heeft tot onze spijt tot ongerustheid geleid bij sommige inwoners en hun familie. Daarnaast heeft het hun vaste huishoudelijk ondersteuners ook overvallen. In goede samenwerking met de aanbieder wordt hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen.”

Wij gaan het voor u oplossen’

Voor vragen over de omzetting kunnen inwoners de gemeente Bergen bellen op 072-888 00 00. Of stuur een e-mail naar naam, adres en geboortedatum aan meldenadvieswmo@debuch.nl. Neem geen contact op met uw zorgaanbieder, de gemeente stemt alles met hen af, benadrukt de wethouder. “En bovenal: maakt u zich alstublieft geen zorgen. We gaan het voor u oplossen.”