BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen kiest niet voor een verruiming van de horecaterrassen.

Ruimere terrassen waren toegestaan tijdens corona en erna (2022) van 1 mei tot en met 31 oktober én onder voorwaarden. Doel was om horecaondernemers financieel te steunen. De VVD-fractie vroeg donderdag in de gemeenteraadsvergadering om de terrasverruiming opnieuw en onder voorwaarden toe te staan.

Het voorstel haalde het niet: uitsluitend de VVD-fractie en één raadslid van Ons Dorp stemden voor het plan. Diverse tegenstemmers zien een terrasverruiming als oneerlijke concurrentie, omdat de verruiming niet voor alle horecaondernemers geldig is. Eerst is een discussie nodig over ruimtelijke ordening en een belangenweging, is het advies.

Zo wilden PvdA en D66 weten of grotere terrassen zorgen voor een belemmering voor voetgangers, fietsers en de veiligheidsdiensten. D66 heeft van horen zeggen dat grotere terrassen voor rollatorgebruikers lastig zijn voor rollatorgebruikers. PvdA vroeg zich verder af of de steun, zoals redelijk was tijdens corona, ook nu nog nodig is.

Ook burgemeester Lars Voskuil vindt dat eerst participatie nodig is om hierover een besluit te kunnen nemen. Hij noemt verder de motie onuitvoerbaar omdat het een incidentele maatregel betrof ten tijden van corona. Een maatregel die na die tijd nog met één jaar is verlengd.

Wel of geen steun en klachten?

De VVD-fractie stelde verder dat ondernemers enthousiast zijn over een terrasverruiming, zo zou Koninklijke Horeca Nederland hebben laten weten. Maar de burgemeester bestrijdt dit. Hij zegt te weten dat niet alle ondernemers, vooral degenen zonder ‘corona-terras’, enthousiast zijn over de grotere terrassen.

De VVD stelde ook dat er geen klachten waren over de terrasverruiming. Maar volgens Voskuil geldt dit vooral voor het laatste jaar dat de terrassen groter mochten zijn. “In het begin waren er wel klachten.” Voskuil vindt, net als sommige raadsfracties, dat het besluit over terrasverruiming bij de totstandkoming van de Horacanota zou moeten plaatsvinden. De capaciteit is er overigens nu niet om de Horecanota op te pakken.