BERGEN NH – naar een schuldenvrije gemeente

Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit is de ambitie van de gemeente Bergen bij de uitvoering van de Actie-agenda Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente.

Dat doet de gemeente door armoedeproblematiek te verminderen, onderzoek te doen naar schuldenproblematiek, de bereikbaarheid van financiële ondersteuning te vergroten en door extra aandacht te hebben voor kinderen en armoede.
De actie-agenda geeft uitvoering aan die actiepunten.