BERGEN NH – De gemeente Bergen nam begin 2022 maatregelen tegen wateroverlast op vijftien locaties in de gemeente Bergen. Hiervoor gebruikte Bergen informatie van wateroverlastsituaties uit juni 2021. “Dat had veel impact”, aldus Klimaatwethouder Erik Bekkering.

Bekkering: “Op hevige regenval is niet altijd in te spelen, daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar we kunnen ons hier wel beter op inrichten.” Naar aanleiding van de wateroverlast in 2021 bezocht het college van Bergen plaatsen waar zich problemen voordeden.

De gemeente bracht allereerst vijftien locaties in kaart waar ze snel tot een oplossing wilde komen. Daarbij richtte de gemeente zich hierbij op particuliere schade en maatregelen die direct zorgen voor een redelijk risicoverminderende oplossing. Andere criteria zijn een grote kans op herhaling van wateroverlast en schade bij extreme neerslag. Ook betreffen het investeringen in de openbare ruimte en niet op particulier terrein.

Voorbeelden van werkzaamheden

Twee voorbeelden van werkzaamheden zijn het ophogen van het trottoir ten behoeve van waterkering bij de Ruïnelaan
in Bergen. Daarnaast heeft de gemeente Bergen bij het parkeerterrein aan het Binnenhof in Bergen een ‘waterdrempel’ laten aanleggen. Dit om te zorgen dat het water wordt geborgen op het parkeerterrein en niet afstroomt naar de
Jan Oldenburglaan.


Klimaatstresstest

Sinds 2018 werken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) aan de opgave om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Dat doen ze samen met de gemeenten Dijk en Waard (fusiegemeenten Langedijk en Heerhugowaard) en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) .

Regionaal zijn de potentiële kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming globaal in beeld gebracht via modelmatige berekeningen, de zogenoemde klimaatstresstest.

Deze resultaten zijn vergeleken met de beelden en meldingen die de gemeente van bewoners ontving, over wateroverlast in het weekend van 18, 19 en 20 juni 2021.

Langere termijn

Naast deze korte termijnmaatregelen bekeek de gemeente ook welke overige locaties in aanmerking komen voor maatregelen binnen vijf jaar. In sommige gevallen gaat dit ook om maatregelen aan het watersysteem, wat verder wordt afgestemd met het Hoogheemraadschap.

Verder heeft de gemeente een projectenplanning voor het vervangen van de weg en het riool. Bij deze grote projecten wordt de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050.

Eerste stap

Bekkering: “Dat deze vijftien knelpunten nu zijn aangepakt is een eerste stap. Daarmee hopen we die problemen te hebben opgelost. Bij hevige regenval heb je die garantie echter niet. Samen met andere gemeenten en het hoogheemraadschap kijken we hoe we onze omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten.”

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?

Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel), laat de wethouder weten. De gemeente neemt overtollig hemelwater (onder voorwaarden) in ontvangst. Verwerking op eigen terrein kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds) of waterafvoer naar de sloot of straat.

Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als niet al het regenwater direct naar de straat afgevoerd wordt. Het water vertragen door het inrichten van groen op eigen grond (waar mogelijk) is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater.

“Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuinen niet volledig betegelen. Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin. Daarnaast is het belangrijk dat de tuin een helling heeft die van het huis afloopt”, aldus wethouder Bekkering.

Wateroverlast in juni 2021 (Foto: RTV80).
Het trottoir is verhoogd ten behoeve van waterkering bij de Ruïnelaan
in Bergen (bron gemeente Bergen)