BERGEN NH – De gemeente Bergen gaat de komende maanden het splitsen van woningen promoten.

.
De gemeente wil hiermee een antwoord bieden op de grote vraag aan woningen en iets doen tegen vergrijzing. Woningeigenaren mogen hun woning opdelen in meerdere kleinere woningen om woonruimte te bieden aan nieuwe inwoners. De vergunning die hiervoor nodig is, is gratis te verkrijgen bij de gemeente Bergen.

.
De provincie staat nieuwbouw in de buitengebieden niet toe omdat het ‘bijzonder provinciaal landschap’ of ‘Natura 2000-gebied’ betreft. Volgens wethouder Klaas Valkering kunnen veel mensen mede hierom geen koopwoning vinden en zoeken alleen al 5800 mensen naar een sociale huurwoning binnen de gemeentegrenzen van Bergen. Tegelijkertijd staan er veel woningen leeg die worden gebruikt voor de toeristische verhuur. “Dat kan niet”, sprak hij maandag in het Radio 1 Journaal van de NOS. Vanaf oktober gaat de gemeente daar strenger op handhaven. “Dat betekent dat je boetes oplopend tot ruim 80.000 euro kan krijgen als je dit doet.”

.
Een tweede reden van het promoten van het spitsen van woningen is het tegengaan van vergrijzing; in de gemeente Bergen wonen relatief veel ouderen in voor hen te grote woningen. Valkering benadrukt dat de gemeente Bergen de sterkst vergrijzende gemeente van Nederland is. “Scholen sluiten en ook andere voorzieningen staan onder druk zoals de huisartsenpraktijken.”

.
De gemeente Bergen biedt dus gratis vergunningen aan inwoners die hun (grote) woning willen splitsen in twee of meer zelfstandige woningen om plaats te maken voor nieuwe inwoners. Bij splitsen ontstaan nieuwe volledige woningen, met een eigen keuken, badkamer en wc.

.
De gemeente biedt de vergunningen sinds begin januari aan, maar gaf hieraan nog niet eerder rugnaarheid. Dit omdat er lange wachtlijsten ontstonden voor het verkrijgen van vergunningen, vanwege corona. De gemeente toetst de situatie na het binnenkomen van vergunningaanvragen. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar het verwachtte uitzicht van de buren na splitsing van de woningen en of er voldoende parkeerplekken zijn.

Op de foto:
Klaas Valkering (foto: NOS / Jeroen Schutijser).