BERGEN NH – De gemeente Bergen laat rolcontainers voor de laatste keer reinigen in de week van 17 tot en met 21 oktober. Inwoners die hun bakken willen laten schoonmaken kunnen straks zelf een contract afsluiten met een reinigingsdienst.

De gemeenteraad besloot – na een marktverkenning – geen nieuw contract af te sluiten, omdat er geen passende opvolger is voor het bedrijf dat in 2021 haar activiteiten staakte.

“Het aantal gemeenten dat deze reinigingsdienstverlening inkoopt is beperkt. Het aantal aanbieders dat deze dienst levert ook”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Stijgende energieprijzen
Een andere reden voor het niet voorzetten van de reiniging zijn de flink stijgende schoonmaakkosten. De oorzaak hiervan zijn onder andere de stijgende energieprijzen, stelt de gemeente.

“Uit de marktverkenning blijkt dat de kosten 40 procent hoger komen te liggen. Alle inwoners betalen mee aan deze kosten. Ook degenen die geen containers hebben. Daarentegen zijn de aanbiedingen van partijen die rechtstreeks aan de consument leveren per wasbeurt concurrerend te noemen.”

Voldoende opties voor particulieren
Wethouder Ernest Briët: “Door de fikse prijsstijging vinden we het niet houdbaar alle inwoners – ook hen die er niet aan hechten of in het geheel geen rolcontainers hebben – te laten meebetalen aan de reiniging.”

“Voor inwoners die de containerreiniging graag willen
voorzetten biedt de markt voldoende opties. Zo houden we voor iedereen de afvalinzameling
betaalbaar.”

Afvalkalender
Inwoners kunnen op de afvalkalender checken op welke dag zij hun bak kunnen aanbieden.

(Foto: RTV80)