BERGEN – Het Bergense College van B&W verleende de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en Eyssenstein Appartementen in Bergen aan Zee.

De plannen bestaan uit de sloop van zowel Hotel Prins Maurits als het rijtje recreatiewoningen aan de Zeeweg met de naam Eyssenstein Appartementen. Het tussenliggende parkeerterrein is eveneens onderdeel van de ontwikkeling. Het gebouw van de reddingsbrigade blijft zoals het is.

Appartementen en commerciele voorzieningen

Op de Van Hasseltweg 7 wordt Hotel Prins Maurits met 24 hotelkamers vervangen door een gebouw met dertig recreatieappartementen. Het rijtje recreatiewoningen van Eyssenstein wordt vervangen door een gebouw op de hoek van de Zeeweg en de Van Hasseltweg. Hierin komen 39 recreatieappartementen, een woonappartement en op de begane grond commerciële voorzieningen.

Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit. Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Het College gaf antwoord op deze zienswijzen in een Nota van Zienswijzen.

Een stap verder

Wethouder Yvonne Roos–Bakker is verheugd: “Heel mooi dat we weer een stap verder zijn richting de bouw van bijna zeventig nieuwe recreatieappartementen zo dichtbij het strand.”

Vervolg
De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Op een later moment worden de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw aangevraagd. Deze worden ook ter inzage gelegd.

Meer informatie over de projecten is beschikbaar in het kantoor van de initiatiefnemer Torero Invest op Zeeweg 42 in Bergen aan Zee, of kijk online.

Een impressie van Strand Residence (Foto: ©Illustratie aangeleverd).