BERGEN – Arts en filosoof Bert Keizer spreekt maandag 19 november in de Ruïnekerk over het actuele thema ‘voltooid leven’. Deze avond begint om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. In februari publiceerde Keizer het filosofisch pamflet ‘Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood’.

Keizer toetst daarin zijn opvattingen aan het essay ‘Over zelfdoding’ van de Engelse filosoof David Hume, dat in 1711 verscheen.

Ook geeft hij zijn visie op de recente stand van zaken in het debat over voltooid leven.

Wie Bert Keizer eerder heeft horen spreken, weet wat hem/haar te wachten staat: een avond met prikkelende standpunten, anekdotes, discussie en, wellicht, nieuwe inzichten.