BERGEN NH – Besluit over bestemmingsplan Aldi Bergerweg in nieuwe jaar in gemeenteraad

Het college van Bergen heeft donderdagavond 10 december aan de gemeenteraad voorgesteld om de besluitvorming over het bestemmingsplan Aldi Bergerweg te laten plaatsvinden in de raadsvergadering van 28 januari.

De gemeenteraad stemde eerder (30 juni) unaniem in met het bestemmingplan. Het plan is vervolgens na een zienswijze van de provincie op een aantal punten aangepast. Er wordt nu meer aandacht besteed aan een verkeersveilige aansluiting.