EGMOND AAN DEN HOEF – Er valt voor het zomerreces nog geen besluit over de locatie voor het nieuwe sportcomplex van de fusieclub Egmondia-Zeevogels. Dat heeft wethouder Alwin Hietbrink alle betrokkenen laten weten.

Directe aanleiding voor de vertraging is de brief die het bestuur en de fusiecommissie van Zeevogels aan het college stuurden.

Zeevogels stapte uit het overleg over het nieuwe sportcomplex omdat men ontevreden was over de invulling van het Delverspad.

Het college herkent zich niet in de inhoud van de brief. Het lijkt het college echter toch verstandig eerst bestuurlijk overleg te voeren met Zeevogels.

Dat overleg moet uitsluitsel geven over de vraag of er voldoende draagvlak is om het proces te vervolgen.

Geef een reactie