BERGEN NH – De gemeenteraadsvergadering over het bestemmingsplan voor de nieuwe Aldi aan de Bergerweg van donderdag 8 werd uitgesteld.

Dit bestemmingsplan voorzag in de uitplaatsing van de Aldi uit het Centrum van Bergen naar de locatie van horecagroothandel Scholten. Op deze manier werd een doorbraak bereikt in de juridische en bestuurlijke impasse waarin de gemeente zich jaren bevond.

Hiertegen werd door GEEN inwoner of belangengroep uit Bergen een zienswijze ingediend.

De provincie Noord-Holland is het echter niet eens met het plan.