BERGEN – De exploitatie van de Beeck gaat uitgevoerd worden door een nieuwe uitbuiter.
Dit betreft in eerste instantie het gebruik van het zwembad.

Kies Lokaal diende in de Raadsvergadering een motie. Het college wordt hierin verzocht in september een plan van aanpak te presenteren om te komen tot een multi-functioneel locatie. Dit plan dient afgestemd te zijn met het accommodatie-beleid dat geldt voor de gehele gemeente.

De andere partijen steunden het verzoek van Kies Lokaal.

Gemeentebelangen BES diende eveneens een motie in over de exploitatie van de Beeck. Zij wilde hierbij ook het gebruik van de Raadszaal betrekken.

Deze laatste motie kreeg geen steun van de andere partijen daar zij vonden dat exploitatie van De Beeck en het vestiging van de Raadszaal niet samengetrokken dienen te worden.

Geef een reactie