SCHOORL – De bestemming van de vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl blijft Natuur. De recreatiewoningen vallen onder het bestemmingsplan Duingebied dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente wilde de woningen en bewoning hiervan toestaan, maar volgens de Raad van State was dit in strijd met provinciale regels.

Het college heeft dinsdag besloten dat de woningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik.

Wethouder Hugo Snabilie: “De gemeente heeft een nieuwe belangenafweging gemaakt met de uitspraak van de Raad van State als uitgangspunt.” De gemeente heeft verschillende scenario’s laten onderzoeken.

Het scenario van een persoonsgebonden overgangsrecht komt naar voren als de beste optie. In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten.

Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers. “Deze oplossing doet het beste recht aan alle belangen”, aldus de wethouder.

De eerdere keuze (de vier recreatiewoningen positief bestemmen en legaliseren) lijkt niet te kunnen vanwege de provinciale regels. “Dan moet de noodzaak van verstedelijking worden aangetoond en dat is hier niet aan de orde.”

Dit collegevoorstel wordt 6 september besproken in de commissie Bestemmingsplannen en op 29 september voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geef een reactie