BERGEN – Zes weken lag het ontwerp bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de invulling van Harmonielocatie in het centrum van Bergen voor alle inwoners en belanghebbenden ter inzage. In deze periode zijn in totaal 127 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de reacties is het ontwerp op enkele punten aangepast.

Het college biedt het ontwerp op 9 november aan aan de gemeenteraad samen met het beeldkwaliteitsplan. Beide documenten vormen samen de richtlijnen en kaders waarmee Schrama BV het plan ‘De zeven dorpelingen’ kan gaan ontwikkelen.

Op de website www.mooibergen.nl kunt u het ontwerp bestemmingsplan, de antwoorden op de zienswijzen en het beeldkwaliteitsplan vinden. De voorstellen worden op 17 oktober besproken in de bestemmingsplannencommissie.

Hierbij is er mogelijkheid om in te spreken Op 9 november vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan.