EGMOND AAN DEN HOEF – De gemeente houdt op 15 november een inloopavond in Dorpshuis Hanswijk over het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie Delversduin in Egmond aan den Hoef. Het gaat om de plek waar van 1999 tot met 2004 een tijdelijk asielzoekerscentrum was gevestigd.

De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur. In opdracht van ontwikkelaars BPD (voorheen Bouwfonds) en J.P. Ory BV heeft het landschapsarchitectenbureau LA4SALE een verkavelingsplan gemaakt voor 162 woningen.

Het wordt een gevarieerde woonwijk met appartementen, eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en een aantal vrije kavels. Er zijn 42 sociale huurwoningen en 23 sociale koopwoningen gepland.

De woningbouwlocatie is opgenomen in de structuurvisie Egmond aan den Hoef die op 15 december 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Binnenkort start de planologische procedure.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 16 november vier weken ter inzage en kan tijdens openingsuren worden ingezien op het gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

Het plan kan ook worden ingezien op de website van de gemeente (www.bergen-nh.nl) of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inspraakperiode kan een schriftelijke reactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen, postbus 175, 1860 AD te Bergen. Men kan ook mondeling een reactie geven. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer P. Staal of de heer E. van Hout via tel. 072-888 00 00.