BERGEN NH – Bestemmingsplan Watertoren – gmond aan Zee- aangeboden aan raad

Het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe sporthal en de realisatie van 34 woningen moest op 2 punten worden aangepast, oordeelde de Raad van State vorig jaar in september.

De afgelopen maanden heeft het college van Bergen het bestemmingsplan op deze punten aangepast en aangescherpt. Op 28 januari vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan.

Als de raad instemt, kan de bouw van de sporthal en de woningen van start.