BERGEN – De bestuursopdracht van de formerende partijen is sinds 23 mei openbaar. Hierin hebben de partijen op hoofdlijnen een richting geformuleerd voor het nieuwe college. Het streven is dat de bestuursopdracht als uitgangspunt dient voor een raadsbreed akkoord.

Voor de vier complexe projecten wordt afzonderlijk een projectakkoord opgesteld, op basis van het advies van het Expertteam Versnellen. In het bestuursopdracht staat de oogst van de bustour die GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen hebben ondernomen.

In de bestuursopdracht zijn de letterlijke op- en aanmerkingen opgenomen die inwoners hebben gemaakt. De formerende partijen zien de bustour als een eerst stap in het proces om tot democratische vernieuwing te komen. Aan het nieuwe college wordt gevraagd om binnen 100 dagen met voorstellen te komen, hoe onze inwoners en de raad een positie krijgen in het vervolgproces.

Het projectakkoord wordt volgende week openbaar gemaakt. De bestuursopdracht en projectakkoord wordt medio juni in het openbaar door de raad besproken.