BERGEN NH – Ruimte voor 20 nieuwe betaalbare woningen in Groet
Gesprekken over woningbouw op de oude Petrusschool van start

De gemeente Bergen zoekt de inwoners van Groet op om te praten over woningbouw op de locatie van de voormalige Petrusschool.

Het college heeft hiervoor een zogenaamd voorlopig ruimtelijk kader vastgesteld, een soort vingeroefening die dient om het gesprek te starten.

De komende weken vindt daarover het gesprek plaats.