BERGEN NH – Gemeente Bergen brengt betaald parkeertaken onder bij Coöperatie Parkeerservice

Het college heeft onlangs ingestemd met een voorstel van de BUCH-werkorganisatie om de werkzaamheden voor het betaald parkeren uit te besteden aan de Coöperatie Parkeerservice (CPS), ingaande vanaf 1 juli dit jaar.

De gemeenteraad van Bergen stemt naar verwachting op 25 juni aanstaande in met het voorstel, omdat de Algemene raadscommissie op 9 juni besloten heeft dit als een hamsterstuk te agenderen.