EGMOND-BINNEN – Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanaf 5 oktober kunnen vrouwen uit Egmond-Binnen weer meedoen, zij ontvangen ongeveer drie weken voor de afspraak een uitnodiging.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West van de gemeente. Het bevolkingsonderzoek is vrijwillig en gratis. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen.

Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de borsten. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige zekerheid. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord.

Bij klachten wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts. Het is belangrijk om regelmatig mee te doen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Door de ziekte in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter.

Van elke 1.000 onderzochte vrouwen is bij ongeveer 25 vrouwen aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker.

Bij ongeveer 7 op de 25 van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.
Meer informatie staat op www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl. Ga naar Bevolkingsonderzoek > Borstkanker > Huidige locatie onderzoekscentra, voor het Google Maps locatieoverzicht.

De informatielijn is bereikbaar via 088 266 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Locatie onderzoekscentrum: op het parkeerterrein van sporthal de Schulp, Visweg 45, 1935 EC Egmond-Binnen Postcodegebieden: 1931, 1934, 1935.