BERGEN – Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om het bouwplan van Bot Bouw goed te keuren. “Dit plan doet absoluut geen recht aan wat de bewoners van Bergen willen het met Plein”, laten het bestuur en de adviesraad van BBC weten

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad ging op 20 juni akkoord met de verklaring van geen bedenkingen van het plan Dorpskern Noord. Hiermee maakte de gemeenteraad de weg vrij voor verdere stappen om te komen tot 29 woningen, winkels en horeca en een parkeergarage.

‘Bouwvolumes overschreden’

“Dit plan, destijds al afgeserveerd door de Raad van State, moet hoe dan ook doorgaan volgens een deel van de gemeenteraad en het college van B&W”, stelt de bewonersvereniging verontwaardigd. BBC verwijst naar het eindrapport van de inwonersraadpleging van 23 augustus 2023. “Maar liefst 92 procent van de respondenten liet weten tegenstander te zijn voor het P-Gebouw op het plein.”

“Aanpassingen zijn gedaan echter zodanig, dat bouwvolumes en grondoppervlakken nog altijd ernstig worden overschreden. De bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC), ondersteund door meerdere buurtverenigingen, heeft op de inspreekavond aan de raad duidelijk gemaakt dat dit plan van tafel moet.”

De tekst gaat onder de foto verder.

Monsterlijk

BBC noemt de beoogde bouw op het plein “monsterlijk groot, waardoor het mooie plein degradeert tot een ‘pleintje’ in het hart van Bergen.” “Een pleintje, zeker niet groot genoeg om leuke evenementen te kunnen organiseren en dat volgens de bewonersvereniging Bergen Centrum niet past bij de grandeur van Bergen.”

Bomen gaan weg

De gemeenteraad besloot tijdens de vergadering om over te gaan op twaalf sociale huurwoningen in plaats van koopwoningen. Sociale huurwoningen zijn volgens de voorstemmers van deze planwijziging belangrijk omdat deze woningen voor tenminste twintig jaar worden aangeboden – en langer dan sociale koopwoningen. Een tweede wijziging is een vergroening van het plan. Dat is volgens de fracties nodig om de uitstraling van de twee gebouwen te verbeteren en vanwege biodiversiteit en klimaat. Zo komt er klimmend groen op de oost-, zuid- en westkant. Op de daken wordt, indien mogelijk, sedum gepland.

Maar ook over dit laatste punt is de bewonersvereniging kritisch. “Als dit plan doorgaat zullen zeer oude karakteristieke bomen op het Plein moeten sneuvelen. Men probeert door wat groen tegen het gebouw aan te plakken dit te compenseren. Dat is – gezien het door de raad zelf vastgestelde klimaatbeleid – wel heel erg ongeloofwaardig is.”

“Eerdere pogingen om ter plekke al een kapvergunning van deze bomen af te geven is verijdeld middels een aangespannen rechtszaak. Ook waardevolle zichtlijnen gaan verstoord worden.”

Ommezwaai

De gemeenteraad nam het besluit met een nipte meerderheid: 10 tegenstemmers en 11 voor. De bewonersvereniging noemt daarbij de ommezwaai van raadslid Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp naar Kies Lokaal zeer merkwaardig. “Hierdoor kreeg dit omstreden plan wel een kans van slagen. Hoe is het mogelijk dat deze voormalige lijsttrekker van Partij Ons Dorp tien dagen vóór dit cruciale besluit is overgelopen naar Kies Lokaal en een 180 graden draai maakt?” Eerder gaf Jan Houtenbos in een interview op RTV80 TV overigens tekst en uitleg. Hetzelfde geldt overigens voor Ons Dorp-voorzitter Henk Borst.

Minachting bewoners

“Door deze gang van zaken is een deel van de gemeenteraad totaal niet geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Bergen”, zo luidt de mening van BBC. “Gek, terwijl participatie bij de gemeente Bergen hoog in het vaandel staat.”

“We blijven ons met alle middelen verzetten tegen dit, naar onze mening, voor het centrum van Bergen desastreuze plan en gaan voor een mooi groot plein met veel groen. We weten ons hierbij gesteund door een overgrote meerderheid van de Bergense inwoners.”

De plannen liggen vanaf morgen zes weken ter visie. Inwoners kunnen dan hierop reageren door hun zienswijze in te dienen. Daarna is beroep mogelijk en komt de Raad van State met een oordeel over de gewijzigde plannen. (Bron afbeelding: gemeente Bergen).