BERGEN – Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is blij met de bouwplannen voor het centrum van Bergen. Dat laten de bewoners vandaag, woensdag 19 januari, weten.

Het bestuur van BBC boog zich over de plannen nu de voorgenomen omgevingsvergunning voor ontwikkelingen op het Plein ter inzage is gelegd. “We zijn verheugd over de plannen zoals de gemeente Bergen en BOT Bouw uit Heerhugowaard deze onlangs voor het centrum hebben gepresenteerd.” Het bestuur laat weten dat het plan in haar ogen voor een groot deel voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en de Memo Ruimtelijke randvoorwaarden Dorpsplein. “Het is na jarenlang discussiĆ«ren tijd om het centrum op een goede manier te vernieuwen.”

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft het BBC-bestuur een zienswijze ingediend bij het college van B&W. Het bestuur bespreekt deze met de leden tijdens een eerstvolgende ledenvergadering. Het BBC-bestuur gaat ervan uit dat haar opmerkingen in de zienswijze eenvoudig zijn toe te passen en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de Bakemaflat.

Bron afbeelding: Gemeente Bergen