EGMOND-BINNEN – Het college van de gemeente Bergen heeft besloten om bewoning van het pand aan de Herenweg 62b in Egmond-Binnen te legaliseren.

Dit besluit strookt niet met het bestemmingsplan en de planologische visie, waarbinnen de gemeente het bewonen van schuren, garages en recreatiewoningen juist wil terugdringen.

Het college vindt echter dat de gemeente in het verleden bij een informatieverzoek onvoldoende duidelijk is geweest over de bestemming van het pand.

Ze wil tevens voorkomen dat de huidige eigenaar de dupe wordt van een discussie tussen de gemeente en de betrokken makelaar.

Het college gelastte in oktober vorig jaar de eigenaar John Kaandorp om de bewoning van het pand aan de Herenweg 62b voor 1 maart 2014 te beëindigen en alle woonvoorzieningen te verwijderen.

Dit omdat het pand officieel geen woonbestemming heeft. Hiertegen maakte de heer Kaandorp bezwaar.

Eén van de argumenten daarbij was dat de gemeente in een emailreactie op een informatieverzoek van een makelaar mogelijk de verwachting heeft gewekt dat bewoning van het pand wel toe zou zijn gestaan.

Het college erkent dat de gemeente in de betreffende email bij het beantwoorden van het informatieverzoek van de makelaar duidelijker had moeten zijn.

Hoewel de gemeente juridisch gezien volledig in haar recht denkt te staan, wil het college niet dat de heer Kaandorp van die onduidelijkheid de dupe wordt.
Daarom heeft het college dinsdag besloten om legalisatie mogelijk te maken.

Met het besluit is de last om de bewoning te beëindigen en woonvoorzieningen te verwijderen dus van de baan. Bovendien start de gemeente een planologische procedure op om de bewoning van het pand te legaliseren.

De gemeente benadrukt dat het hier om een uitzonderlijk geval gaat. Het besluit om bewoning te legaliseren verandert niets aan het beleid ten aanzien van de bewoning van recreatiewoningen of bijgebouwen of de planologische visie van de gemeente Bergen.

De kans is bovendien klein dat een dergelijk geval in de toekomst nog eens voorkomt. De processen binnen de gemeente zijn inmiddels aangepast.

Geef een reactie