BERGEN NH – RTV80 TV bezocht eind vorige week het Sinterklaashuis in Schoorl. Arlette van de Kemp bekeek het huis en voerde mooie gesprekken
met Sinterklaas, de Hoofdpiet en Piet.