HEILOO – PvdA Heiloo is het niet eens met de plannen om te korten op subsidie voor kunst en cultuur. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om de bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen de komende jaren voor het grootste deel neer te leggen bij de Bibliotheek en de Muziekschool.

De PvdA onderkent de forse bezuinigingsopgave van de gemeente en is van mening dat ook de gesubsidieerde instellingen hieraan moeten bijdragen, maar heeft bezwaar tegen de voorgenomen richting.

Cees Rootjes laat weten dat het bezwaaar tegen het voorstel van het college is dat er bezuinigd wordt met de rekenmachine en niet met perspectief. Ze zijn er van overtuigd dat met enige creativiteit de bezuiniging binnen kan worden gehaald zonder een instelling te hoeven sluiten.

Geef een reactie