SCHOORL – Het bestuur van de Bewonersvereniging ‘Schoorl Centrum’ nodigt zijn leden uit voor een buitengewone vergadering op donderdag 17 april, om 20.00 uur in De Oorsprong.

Het wordt een korte bijeenkomst met als enige agendapunt de Kofferbakmarkt.

De leden kunnen het bestuur middels een motie machtigen bezwaar te maken tegen de gemeentelijke evenementenvergunning voor het houden van kofferbakmarkten aan de Molenweg en Sportlaan.

Eerder had het bestuur van de bewonersvereniging de zaak aangekaart bij de bestuursrechter maar deze had het verzoek niet ontvankelijk verklaard, omdat een e-mailstemming van 26 maart 2013 onder de leden niet had voldaan aan een artikel in de statuten van de vereniging.

Het bestuur dringt er in een brief bij de leden op aan deze (korte) vergadering bij te wonen omdat de machtiging slechts rechtsgeldig is, wanneer ten minste 45 leden (het quorum) aanwezig zal zijn.

Geef een reactie