BERGEN – Het college van burgemeester en wethouders wil bezwaarschriften graag oplossen zonder juridische procedures. Dit gebeurt nu al in een aantal gevallen, als blijkt dat er een fout in het besluit is gemaakt.

Het college wil dit verder uitbreiden door in overleg met de indiener van een bezwaarschrift te zoeken naar andere manieren om het bezwaar op te lossen. Bijvoorbeeld door een overleg te regelen met bezwaarde en andere betrokkenen.

Het college wil gebruik blijven maken van de onafhankelijke en deskundige blik van de commissie bezwaarschriften, maar wil daarnaast graag proberen om bezwaren op een andere manier op te lossen. Door sneller samen met de indiener te overleggen wat de beste manier is om het bezwaar af te handelen.

Door eerst eens informeel te bespreken wat er precies speelt, of er misschien andere oplossingen mogelijk zijn. Dit kan in een telefoongesprek. Daarna kan er eventueel een gesprek komen met de gemeente en andere betrokkenen.

Dan kan samen besproken worden of de bezwaren op een eenvoudige manier kunnen worden opgelost. Komen de betrokkenen en de gemeente er niet samen uit? Is het besluit niet geschikt om in overleg tot een oplossing te komen? Wil de indiener van het bezwaarschrift liever geen informeel overleg over zijn of haar bezwaarschrift?

Dan wordt het bezwaarschrift alsnog voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarcommissie. Die nodigt de indiener van het bezwaarschrift en andere betrokkenen uit voor een hoorzitting en brengt daarna advies uit aan het college.

Omdat het vaak voor alle betrokkenen prettiger is om samen problemen op te lossen dan juridische procedures te volgen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de informelere manier van oplossen van bezwaren ook vast te leggen in de Verordening voor bezwaarschriften.