Bijenhotels

ByRedactie

25 februari 2019

BERGEN Het zoemt in de gemeente Bergen. Dat is te horen bij de diverse bijenhotels die door de gemeente heen worden geplaatst. De gemeente is eerder al door ‘Nederland Zoemt’ officieel erkend als bijvriendelijke gemeente.

De komende jaren krijgen bijen en andere insecten er veel plaatsen bij om voedsel te halen en zich te nestelen. Het aanplanten van verschillende vaste planten in het Van Reenenpark is daar een goed voorbeeld van.

Ook op andere plaatsen in de gemeente worden bijvriendelijke planten geplant om de biodiversiteit te bevorderen. Ook aan het nestelen van de bijen is gedacht. Op verschillende locaties worden bijenhotels geplaatst.

De eerste staat nu in het Slotpark in Egmond aan den Hoef. Het ‘hotel’ biedt niet alleen plaats voor bijen, ook andere insecten zijn daar natuurlijk van harte welkom.

Het onderhoud en beheer kan ook vriendelijk. Bij de selectie van bomen en struiken wordt standaard gekeken naar de toegevoegde waarde voor de flora en fauna. En waar het kan, komen er geen strak gemaaide bermen meer, maar wilde, bloemrijke bermen waar veel insecten zich thuis voelen.

De bij wordt in Nederland en zelfs de hele wereld bedreigd. De dieren zijn broodnodig voor ons voedsel. Door bestuiving zorgen bijen ervoor dat de mens voldoende en gevarieerd voedsel heeft.