BERGEN – Het College van B&W van de gemeente Bergen is enthousiast over een plan van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) in oprichting, in het leven geroepen op initiatief van een groep ondernemers uit het centrum van Bergen. Het college stemde in met de bijbehorende BIZ-verordening.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Foto: RTV80).

De ondernemers uit Bergen-centrum willen samen werken aan een aantrekkelijk, hoogwaardig en toekomstbestendig centrumgebied. Ze hebben daarom een meerjarenplan opgesteld.

Een BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van een gebied. Om tot een BIZ te komen wordt een formeel traject doorlopen, waarbij een draagvlakmeting onder de ondernemers het sluitstuk vormt. Zo laat de gemeente Bergen weten.

Kwaliteit van het dorp verbeteren

Steef van Leeuwen, eigenaar van café De Taverne en voorzitter van de BIZ Bergen Centrum in oprichting, neemt het woord. “Het is belangrijk dat het unieke en onderscheidende karakter van Bergen ook in de toekomst nog kenmerkend is voor het dorp en zelfs wordt versterkt. Ook moet de aantrekkingskracht op bezoekers en bewoners behouden blijven.”

“Daarnaast willen we bezoekers behouden en nieuwe doelgroepen aanspreken. Dit gaat alleen lukken als we met alle ondernemers ons steentje bijdragen en gezamenlijk investeren in de aankleding van en activiteiten in het centrum. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel tot succes is.”

De inhoud van het BIZ-activiteitenplan is gebaseerd op input van de ondernemers uit het centrum. Van Leeuwen: “Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd en veel persoonlijke gesprekken gevoerd. De activiteiten die we met de BIZ willen oppakken zijn altijd complementair aan de activiteiten die de gemeente al uitvoert in het centrum. BIZ-activiteiten zullen dus nooit de
activiteiten van de gemeente vervangen.”

“Alles wat we doen is extra en komt ten goede aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons dorp”, aldus Steef van Leeuwen.

Samenwerking steeds belangrijker

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman hoopt dat het initiatief ertoe leidt dat de levendigheid in het centrum toeneemt en dat ook meer jongeren zich thuis gaan voelen in het centrum. Hij is blij met het initiatief. “Centrumgebieden veranderen in een razend tempo. De uitdagingen op het gebied van leegstand, wonen en het aanbod vragen om meer samenwerking tussen de overheid, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners.”

“Een ondernemerscollectief zoals een BIZ vormt een goede basis voor het verbeteren en intensiveren van deze samenwerking. Als college ondersteunen we de wens van de ondernemers en stellen daarom aan de raad voor om de BIZ-verordening voor Bergen Centrum vast te stellen.”

In andere kernen van de gemeente Bergen (Egmond, Schoorl, Camperduin en Groet) zijn eveneens BIZ’en opgericht. “In de huidige economische tijden is samenwerking en elkaar steunen van groot belang”, aldus de wethouder.

Draagvlakmeting

De verordening wordt behandeld in de Algemene Raadscommissie van 21 september en waarschijnlijk in de raadsvergadering van 19 oktober. Als de raad instemt met de verordening, kan de laatste fase starten om te komen tot een BIZ. Die bestaat uit een draagvlakmeting onder de circa honderdzeventig ondernemers uit het centrum van Bergen.

In november stemmen de ondernemers over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak zal het in werking treden en dragen alle ondernemers bij aan de plannen die de BIZ voor het centrum heeft. De bedrijveninvesteringszone wordt dan ingesteld voor een looptijd van vijf jaar.