Wie aan het strand is, ziet hem misschien: een 70 meter lange boot die de komende weken voor de kust heen en weer vaart. Met dit schip wordt onderzoek gedaan in het windenergiegebied Hollandse Kust Noord in de Noordzee.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt het bedrijf Fugro dit gebied in kaart, ter voorbereiding van de aanleg van een windpark voor de kust in dit gebied.

Het gaat om een geofysisch onderzoek. Zo wordt de bodem in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de ligging van bestaande kabels en pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in het gebied.

De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt door ontwikkelaars van windparken bij hun biedingen.
Meer informatie: www.windopzee.nl