BERGEN:

Boer Ger zoekt opvolger en vrijwilligers. Kinderboerderij aan het Molenweidtje ligt er tip top bij.

Hij klapt even in zijn handen, roept “kom jongens” over het terrein en dan komen van alle kanten de vier prachtige varkens er al aan gerend.
Zo vertrouwd is hij met alle dieren daar.

Ger Bot heeft in de veertien jaar dat hij beheerder is samen met de andere vrijwilligers alles aan het park bij woonvoorziening de Blauwe Reiger opgeknapt.

Ger (Blokker) is 75 en weliswaar helemaal fit, maar vindt het toch tijd om na te denken over opvolging voor wat hij het mooiste en dankbaarste vrijwilligerswerk noemt.

“Want het dierenparkje is alles voor de kinderen in de Blauwe Reiger en de naastgelegen mythylschool.
Na schooltijd komen ze altijd kijken en knuffelen met de kippen, konijnen, herten, schapen, geiten en varkens.”

Kandidaten kunnen zich melden bij hem op 06-53995185.