BERGEN – De gemeente Bergen werkt aan een nieuw bomenbeleid.

De gemeente beheert zo’n 11.500 straat- en laanbomen. Voor alle bomen, ook voor de bomen in particuliere tuinen, is een beleidsplan opgesteld.

Nu moet voor bijna iedere boom een kapvergunning worden aangevraagd. Meestal gaat het om bomen die te groot zijn geworden.
Daarom worden de meeste kapaanvragen gehonoreerd.

Inwoners krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen bomen als het nieuwe bomenbeleid is ingevoerd.

Tot een diameter van 35 centimeter (dit is een omtrek van 1,1 meter) mogen bewoners dan zelf de afweging maken of de kap van hun boom verantwoord is.

Voor bomen met een diameter vanaf 35 centimeter moet wel een kapvergunning worden aangevraagd.
De hoogte wordt gemeten op 1,5 meter.

In de gemeente Bergen staan veel monumentale bomen.

De bomen die de gemeente beheert, worden voortaan twee keer per jaar geïnspecteerd. Wanneer het nodig is, krijgen ze extra verzorging.

Dit kan bestaan uit het wegsnoeien van dood of ziek hout, het verankeren van stam of zware takken, of het creëren van meer ruimte voor de wortels.

Veel monumentale bomen zijn van particulieren.

Inwoners blijven zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun boom, maar kunnen advies krijgen van de boomdeskundigen van de gemeente hoe ze hun bijzondere boom optimaal in stand kunnen houden.

Een lijst met alle monumentale bomen wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Deze bomen krijgen extra bescherming.

Het concept bomenbeleidsplan ligt van 25 november tot 6 januari 2014 ter inzage op het gemeentehuis en is te vinden op de website van de gemeente onder het kopje Actueel.

Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Er volgt nog een inloopbijeenkomst. Het streven is dat de gemeenteraad begin volgend jaar instemt met het Bomenbeleidsplan.

Geef een reactie