Duinstichting wil kap Bergen aan Zee laten stilleggen

BERGEN AAN ZEE – De Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, heeft naar aanleiding van een geopenbaard rapport door de provincie Noord-Holland opnieuw een verzoek ingediend om de boskap bij Bergen aan Zee stil te leggen.

Volgens PWN, de beheerder van het bos, vormen de dennenbomen een windscherm vlak aan de kust waardoor de invloed van zout en wind richting het achtergelegen gebied ‘Het Lange Vlak’ wordt tegengehouden. Volgens PWN is deze dynamiek cruciaal voor gezonde duinen en nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan.

Maar de Duinstichting, fel tegenstander van dit project, uitte donderdag bij de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland haar ongenoegen over de bomenkap die maandag is gestart.

Uit een rapport van onderzoeksbureau Sweco blijkt dat de bodem, in tegenstelling tot wat tijdens de rechtszaak werd gesteld, niet sterk onder druk staat en er van de vermeende verzuring geen sprake is, zo stelt Joke Volkers van de Duinstichting.

De stichting is woedend omdat zij de gevraagde bodemonderzoeken niet heeft verkregen. “Dit ondanks dat wij een verzoek aan PWN en een WOO-verzoek aan de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland hebben ingediend om de gegevens over deze verzuring te bemachtigen.”

“Het is de Duinstichting nu wel duidelijk waarom. De vraagtekens die onze stichting al zette bij de ingrepen en beweringen over de natuur in deze gebieden worden hiermee alleen maar stelliger.”

PWN: ‘Conclusie Duinstichting is onjuist’

Volkers noemt het uiterst vreemd dat de gemeente de gegevens van de bodemonderzoeken niet heeft ingezien. “Want hierop is het besluit gebaseerd om te gaan kappen.”

Een woordvoerder van de gemeente Bergen laat RTV80 weten niet in het bezit te zijn van de gevraagde uitkomsten van bodemonderzoeken. “Die zijn in het bezit van PWN.” Wel is het rapport – gemaakt in opdracht van de provincie Noord-Holland – ter beschikking gesteld aan de Duinstichting, voegt de gemeente hieraan toe.

Over het proces zegt de gemeente: “PWN is beheerder van het gebied. De gemeente toetst enkel de vergunningsaanvraag van PWN. De informatie die hiervoor is aangeleverd is de basis voor het goedkeuren van de vergunningsaanvraag.”

‘Geen aanleiding om het werk stil te leggen’

Ook PWN reageert desgevraagd. De natuurbeheerder kan zich niet vinden in het verhaal van de Duinstichting.

“Het Sweco onderzoek waar aan wordt gerefereerd is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. De conclusie van de Duinstichting dat er niets aan de hand is met de bodem en de natuur er niet slecht voor staat, is onjuist en niet de conclusie die in het rapport is opgenomen. Er is dan ook geen aanleiding om het werk stil te leggen.”

“We begrijpen goed dat de Duinstichting teleurgesteld is dat een gedeelte van het dennenbos wordt weggehaald. De stichting heeft hun onvrede vandaag opnieuw kenbaar gemaakt bij de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland. Wij herkennen ons niet in het beeld dat PWN geen informatie deelt.”

“Er zijn velen gesprekken gevoerd met de stichting. We hebben het bestuur uitgebreid meegenomen in de wijze waarop we de zestig hectare duinnatuur in het Lange Vlak weer gezond de toekomst in laten gaan.” (Foto: RTV80).


Artikelen over de bomenkap in Bergen aan Zee uit het RTV80-archief.