BERGEN – Het draagvlak onder de bevolking van het dorp Bergen voor de bouwplannen van Bot Bouw voor het dorpsplein is zeer beperkt. Daarnaast zijn de Bergenaren uiterst betrokken bij de ontwikkeling van plannen in het dorp Bergen en dat willen ze graag zou houden. Dat blijkt uit het Eindrapport Inwonersraadpleging Bestemmingsplan Bergen Centrum.

De Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) overhandigde het rapport vrijdagmorgen aan de wethouders Yvonne Roos-Bakker en Ernest Briët. Dat gebeurde in restaurant LadyPapa in het centrum van Bergen. In het rapport, na een onderzoek op initiatief van BBC, staat onder andere de mening van de Bergenaren over de plannen van Bot Bouw. Deze projectontwikkelaar wil hier in twee gebouwen 29 appartementen bouwen en horeca en winkels realiseren. Daarbij komt een ondergrondse stallingsgarage met 46 parkeerplaatsen, een centrale fietsenstalling en bergingen.

Vragen: van winkelhart tot financiën

BBC is ervan overtuigd dat het vroegtijdig betrekken van inwoners bij gebiedsontwikkeling de sleutel is tot meer gedragen plannen en een snelle planontwikkeling. Daarom nam de bewonersvereniging afgelopen voorjaar het initiatief voor een digitale enquete die van 21 juni tot en met 9 juli was in te vullen. De commissie is samengesteld uit voorzitter Mareike Naumann, Jan Grondhout, René Meijer en Dick Olie.

De enquete bevatte 28 vragen, zoals algemene vragen over het hele bestemmingsplangebied en vragen over het winkelhart en het dorpsplein. Ook bevatte het vragen over het proces, waaronder participatie en financiën. 537 mensen vulden de enquete volledig in.

Openbare ruimte, kunst & groen

Een ruime meerderheid van 88% wil dat er in het centrum een openbare ontmoetingsplek komt. Zoals er nu is na de sloop van de Bakemaflat op het tijdelijke Plein. Dit is de locatie waar Bot Bouw de appartementen wil neerzetten. Ruim 91% vindt dat er meer bomen en ander groen moet komen. 65% van de inwoners vindt dat er kunst moet komen en 53% vindt een speelplek voor kinderen belangrijk.

Mobiliteit

Een kleine meerderheid van 57% vindt dat er één grote parkeergarage zou moeten komen in plaats van meerdere kleine. Een overgrote meerderheid (75%) vindt dat parkeergarage(s) ook openbaar moet(en) zijn. 73% vindt dat er meer ruimte moet komen om bijvoorbeeld fietsen, scootmobielen en rollators te kunnen stallen en bij voorkeur ondergronds.

Veel Bergenaren vinden dat er een ondergrondse koppeling tussen de parkeergarages moet komen. Dat scheelt extra in- en uitritten.

Woningbouw

64% van de respondenten heeft een voorkeur voor woningen voor ouderen in het centrum. 58% is voorstander van meer woningen voor jongeren en 44% vindt dat er in het bestemmingsplangebied woningen voor gezinnen moeten worden gebouwd.

Plandeel Winkelhart

Een overgrote meerderheid van 81% wil de rooilijnen in het plandeel Winkelhart behouden. De bebouwing mag volgens hen niet dichter op de Dreef komen.

De onderzoekers concluderen dat een overgrote meerderheid van 84% vindt dat de bebouwing in het Winkelhart moet variëren tussen negen en maximaal dertien meter. Hierbij heeft de open kapstructuur de voorkeur. Dat is te verklaren uit de opvallend lage respons voor de  keuze ‘Rustende Jager ‘(4%) die met een nokhoogte van 12,4 meter weliswaar lager is dan Hartje Bergen, maar zich kenmerkt door een aaneengesloten dichte kap.

Winkels, horeca en terrassen

Ruim 60% van de ondervraagden vindt dat er winkels en horeca in het bestemmingsplangebied moeten komen. Uit de open opmerkingen spreekt een voorkeur voor kleinschaligheid, meer diversiteit en variatie.

De winkels en horeca moeten bij voorkeur een lokaal karakter hebben, enige ‘allure’ uitstralen en ondersteunend zijn aan elkaar. Het horeca-aanbod mag volgens de Bergenaren niet domineren.

Specifiek wordt nu al het aanwezige ‘overaanbod’ aan kappers en luxe modezaken genoemd. Een grote supermarkt en winkelketens zijn niet welkom op het Dorpsplein. Opvallend vaak is wel genoemd het gemis van een huishoud- en/of speelgoedwinkel zoals Marskramer of Dille & Kamille.

Er moet zeker aandacht komen voor (geluids-)overlast bij ‘wonen boven horeca’. Net als aandacht voor veilige winkeluitstallingen en reclameborden op de stoepen. Het versterken van de Bergense identiteit als kunstenaarsdorp is als rode draad te vinden in de opmerkingen op de algemene vragen.

Respondenten

Van de 537 respondenten wonen 522 mensen in de gemeente Bergen en 485 in het dorp Bergen. Onder de respondenten bevinden zich 159 BBC-leden. Vijftien respondenten wonen buiten de gemeente Bergen.

Bij een populatieomvang van 12.502, een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95% en een steekproefgrootte van 485, komen de onderzoekers uit op een foutmarge van 4%.

De cijfers mogen dus als representatief én betrouwbaar worden vastgesteld, stelt BBC. Daarbij komt dat de organisatie gebruik maakte van een IP-adrescontrole. Dit om te voorkomen dat respondenten de enquête meerdere malen zouden kunnen invullen.

‘Wethouder in gesprek met BBC’

De wethouders Yvonne Roos-Bakker en Ernest Briët complimenteerden BBC met het rapport en zijn de bewonersvereniging “erkentelijk voor de inspanning.” Roos-Bakker zegde toe met BBC in gesprek te gaan over de visie van de geënquêteerde inwoners over de bouwplannen van Bot Bouw en de methodiek die in het rapport is gebruikt.

Ernest Briët is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in het hele centrum van Bergen “dus voor het grotere plaatje.” In een gesprek met RTV80 noemt hij de input in het rapport “heel erg welkom en waardevol.” Briët: “We gebruiken dit bij de totstandkoming van het plan van aanpak dat er komt voor het bredere plangebied. Daarbij krijgt participatie een duidelijke rol.”

Mening van Bot Bouw

Bot Bouw wil graag de bouwontwikkelingen doorzetten en betreurt de bezwaarprocedure tegen de plannen. Sander Verschoor benadrukte vrijdagmorgen bij RTV80 de grote woningebehoefte. Ook zijn volgens hem de te bouwen woningen op het Plein zeer gewild.

“Juist ook omdat ze voor 40 procent bestaan uit sociale woningen en dus betaalbaar zijn, bijvoorbeeld voor starters.” Woningbouw is volgens de woordvoerder ook wenselijk omdat het de doorstroming bevordert. Om deze boodschap kracht bij te zetten, plaatste de projectontwikkelaar deze week een banner met de tekst ‘Door één bezwaar nog geen woning klaar’.

Algemene ledenvergadering

De leden van BBC bespreken het rapport maandag 25 september (vanaf 19.30 uur) in Restaurant LadyPapa tijdens haar openbare algemene ledenvergadering.

Het rapport is op te vragen via het e-mailadres bestuur.bbc@gmail.com.

-Foto’s:
Foto 1: Wethouder Yvonne Roos-Bakker en BBC-voorzitter Jan Apotheker.
Foto 2: Wethouder Ernest Briët en voorzitter Jan Apotheker.
(Foto’s: Flessenpost uit Bergen).
Foto 3: Bot Bouw pleit ervoor om de eigen bouwplannen te realiseren en laat dat zien op een banner op het Plein in Bergen. (Foto: RTV80).