BERGEN NH – Het college en de voltallige gemeenteraad van de gemeente Bergen vragen dringend aan de Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens om winkelen in de niet-essentiële sector weer mogelijk te maken. Dit op de kortst mogelijke termijn.

Ook andere gemeenten stuurden een brief met ongeveer dezelfde strekking naar Den Haag. In een brief schrijven zij dat de economische effecten en de financiële lasten voor velen zo hoog oplopen dat wordt gevreesd voor sluiting of een zakelijk of persoonlijk faillissement. Veel ondernemers vallen buiten de steunmaatregelen en ervaren de pijn dat het onterechte beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, aldus een gemeentewoordvoerder. De huidige lockdown raakt de lokale ondernemers opnieuw. Juist de decemberomzet was erg belangrijk. De aankondiging van de winkelsluiting is, mede door de abruptheid, hard aangekomen, zegt de woordvoerder. De gemeente maakt zich zorgen om de ondernemers en de toekomst van de winkelstraten.

‘Innovatief en veerkrachtig’

Voor de korte termijn wil de gemeente Bergen veilig winkelen in alle winkels “zoals dat eerder is toegestaan en ook goed is gegaan”. “Ondernemers en dienstverleners toonden zich eerder innovatief en veerkrachtig om veilig winkelen en werken ook nu mogelijk te maken. Ze zijn er klaar voor”, aldus de woordvoerder van de gemeente Bergen. Voor de lange termijn is volgens de gemeente een duurzaam perspectief nodig voor de horeca, kappers, detailhandel, sportscholen en vergelijkbare dienstverleners., de cultuursector en (sport-)activiteiten.

Gemeentehuis Bergen. Zorgen om effecten van corona